1997 Lotus Elise GT1 "Thai"
Chrono #H1072 - R Prutirat
Chrono Elise GT1 Thai
Copyright © 1999-2005 Iron Road Productions
Home